Αναβαθμίζεται η ΑΑΔΕ με τον “μεγάλο αδελφό” να πιάνει δουλειά

Ο “μεγάλος αδελφός” πιάνει δουλειά για την ΑΑΔΕ και θα εποπτεύει την πορεία των ελέγχων αλλά και τους ίδιους τους ελεγκτές.

Με τη δημιουργία μιας ακόμη νέας διεύθυνσης που θα παρακολουθεί βήμα βήμα κάθε μήνα την πορεία των ελέγχων, αλλά και την απόδοση των ελεγκτών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναβαθμίζεται, όσον αφορά την υλοποίηση και επίτευξη των επιχειρησσιακών της στόχων.

Από τις 20 Μαΐου, αντί της 20ής Απριλίου, αναλαμβάνει τελικά ρόλο η νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΓΔΣΣ), που θα εποπτεύει την πιστή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων για την εκπλήρωση όλων των στόχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη νέα υπηρεσία θα ανήκει η μελέτη νέων αναπτυξιακών και επιχειρηματικών μοντέλων, ενώ θα είναι υπεύθυνη για τη χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση των διαχρονικών τάσεων και αναδυόμενων ζητημάτων σε θέματα σχετικά με τα έσοδα, τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και το λαθρεμπόριο, σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού.

Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρά άμεσα, όταν απαιτείται, στην κατάρτιση και την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ, καθώς και στον συντονισμό της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

Τα καθήκοντα της νέας υπηρεσίας
Η ΓΔΣΣ θα παρακολουθεί βήμα βήμα την επίτευξη όλων των στόχων, ενώ θα προχωρά στη σύνταξη:

α) μηνιαίων εκθέσεων, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων,

β) περιοδικών, έκτακτων και ειδικών εκθέσεων απολογισμού και προόδου των αποτελεσμάτων λειτουργίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα υποβάλλονται στον διοικητή της, καθώς και στην υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών και

γ) της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΑΑΔΕ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΓΔΣΣ) θα είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

(α) η χάραξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η μέριμνα για τον συντονισμό της δράσης των υπηρεσιών της και την καθοδήγηση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η επιτυχής εκπλήρωση των συνολικών στόχων και σκοπών της.

(β) ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων και του χαρτοφυλακίου έργων αυτής (project management), σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

(γ) η εκπόνηση οικονομετρικών μελετών, εκτιμήσεων φορολογικών εσόδων και προσδιορισμού του φορολογικού κενού, για την υποστήριξη του έργου της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά δε τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΔΣΣ) αυτοί θα είναι:

(α) η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού, μακροπρόθεσμου και ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.

(β) η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων, δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική λογοδοσία της ΑΑΔΕ.

Με το νέο «μοντέλο» δράσης η ΑΑΔΕ επιδιώκει τη συστηματική παρακολούθηση, διερεύνηση και ανάλυση στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στοιχείων και πληροφοριών του εσωτερικού περιβάλλοντος, των νέων τάσεων, αλλά και των νέων αναπτυξιακών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *